Bij W3S bepaal jij wat we ontwikkelen en wanneer. Welke functionaliteiten moeten er aan de website worden toegevoegd? Wat zijn je wensen en op welke wijze kunnen deze het beste worden geïntegreerd in de website?

Met de kennis en ervaring van onze klanten, vertalen wij de online doelstellingen vakkundig naar een online platform. Onze werkwijze baseren we op de Scrum ontwikkelingsmethode. Bekijk de workflow in onderstaande stappen.

Hoe verloopt een Scrum-traject?

Team

Het Scrum traject wordt gestart. We stellen het team samen dat het product gaat ontwikkelen. Dit team bestaat uit de Scrum master, de ontwerper, de architect en de developers. Als klant heb je een prominente rol binnen het team als Product Owner. Wat doet de Product Owner precies? Dat lees je hier. 

1

Persona's

Wat is de doelgroep van het product? De eerste stap is om de eindgebruikers - ofwel persona's - in kaart te brengen. Er wordt een compleet beeld gecreëerd van een persona door verschillende eigenschappen te beschrijven zoals leeftijd, studieniveau, beroep, burgerlijke staat, gezinssituatie en interesses. 

2

User Stories

Welke activiteiten willen de verschillende persona's kunnen uitvoeren op de website? Deze wensen en acties worden beschreven in de vorm van user stories. 

3

Backlog opstellen

Vervolgens worden deze user atories omgezet in functionaliteiten. Samen met de klant bekijken we wat precies noodzakelijk is om aan een user story te kunnen voldoen. Zo kan "makkelijk contact op nemen" bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een telefoonnummer op de website te plaatsen, een contactformulier aan te bieden of een chatfunctie te implementeren. 

4

Complete backlog

Alle functionaliteiten voegen we samen in een complete backlog. Zo is er voor zowel de klant als W3S inzicht in de te ontwikkelen functionaliteiten. Deze backlog is niet statisch, maar kan gedurende het hele project uitgebreid worden met nieuwe functionaliteiten

5

Prioriteiten stellen

Nu we de complete backlog hebben, is het tijd om prioriteiten te stellen. Stel dat we over 2 weken live gaan met een eerst versie van de website: Welke functionaliteiten móeten er dan in zitten? Samen met de Product Owner sorteren we de backlog op prioriteit. Hierbij denken we ook na over de volgorde van de functionaliteiten. Het kan zijn dat het kunnen betalen van een product het belangrijkste is voor de Product Owner, maar dan moeten we wel eerst producten op de website hebben!

6

Sprint planning

Het product wordt ontwikkeld binnen verschillende sprints. Een sprint betreft een periode van één of meerdere weken. Het team bepaalt per functionaliteit hoeveel uren of story points ongeveer nodig zijn om deze te realiseren. De ene functionaliteit vereist natuurlijk meer werk dan de andere. Vervolgens lopen we de backlog langs om functionaliteiten in de sprint te stoppen, tot deze vol zit. 

7

Sprints

De sprint start met een kickoff en eindigt met een oplevering en retrospective. Tijdens elke kick-off worden de functionaliteiten die gebouwd gaan worden nog één keer doorgenomen met de klant. Tijdens de sprint worden deze functionaliteiten gebouwd. Tijdens de oplevering lopen we samen met de klant door het product, en noteren we op- en aanmerkingen om mee te nemen in de volgende sprint. Aansluitend is er de retrospective, waarin het team bekijkt wat er goed en minder goed ging in de sprint en wat we de volgende sprint anders moeten doen.

8

Functionaliteiten naar volgende sprint

Het team streeft ernaar om de vastgestelde functionaliteiten naar wens te ontwikkelen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat een aantal functionaliteiten achteraf gezien niet helemaal volgens de wens van de klant zijn. De aanpassingen op deze functionaliteiten bespreken we dan uitgebreid, waarna we opnieuw bepalen hoeveel tijd het kost om deze aanpassing te maken. Deze aanpassing nemen we dan direct op in de volgende sprint. Vervolgens vullen we de nieuwe sprint aan, tot deze weer vol zit met functionaliteiten. En zo gaan we verder, stap voor stap, tot het product helemaal af is.

9

Bruikbaar product

De sprints zijn afgerond en het product wordt opgeleverd en live geplaatst. Een nieuwe website of een nieuw platform betekent niet direct meer bezoekers of meer zichtbaarheid online. Je online doelstellingen wil je graag behalen. W3S adviseert graag over de online vindbaarheid en zichtbaarheid. We bieden hiervoor verschillende online marketing diensten aan. 

10