Broker Service: wat is het en hoe werkt het? 

Onze Broker Service geeft de klanten van W3S Digital de mogelijkheid om hun bedrijfsprocessen te integreren met de website en andere systemen. De integratie wordt gedaan door middel van uitwisseling van gegevens tussen applicaties in zowel XML, JSON en andere formaten.

De Broker Service ondersteunt diverse standaard formaten en er zijn tal van adapters beschikbaar voor het faciliteren van verbindingen met diverse platformen.

Broker Service

De Broker Service is ontstaan uit de kennis en ervaring die wij de afgelopen vijfentwintig jaar hebben opgebouwd met het koppelen van backoffice systemen om websites te voeden. De service zorgt ervoor dat de informatie uit backoffice applicaties realtime beschikbaar is in de front-end. Het komt ook vaak voor dat deze informatie moet worden aangevuld met informatie opgeslagen in het CMS.

De koppelingen werken op basis van realtime. Dit is ten opzichte van wetgevingen als de AVG interessant. We slaan immers geen privacy gevoelige informatie op maar laten die resideren waar het hoort: in de backoffice.De Broker Service kan ook de backoffice met een eigen (voor het project ingerichte) database syncen. Dit kan handig zijn als de backoffice niet op basis van realtime kan functioneren en er dus een caching mechanisme nodig is.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat wij niet iedere keer opnieuw het wiel uit hoeven te vinden en snel en secuur functionaliteiten kunnen opleveren.

Reeds beschikbare koppelvlakken zijn bijvoorbeeld SAP, Exact en Microsoft Dynamics. Maar wij kunnen ook met alle andere koppelvlakken praten. De meest gekoppelde backoffice applicaties zijn boekhoud-, CRM-en ERP-systemen.

Hoe werkt het?

Stel je voor dat jij werkt voor een organisatie die een nieuwe website wil laten bouwen. De nieuwe website heeft gegevens nodig uit bijvoorbeeld Exact, Microsoft Dynamics en SAP. Al deze backoffice systemen moeten gegevens gaan uitwisselen met de nieuwe website. De ontwikkeling van een dergelijk traject wordt natuurlijk SCRUM aangepakt.

Hierbij ga je te werk volgens het volgende stappenplan:

  • Doelgroepanalyse: persona’s worden opgesteld
  • Van de belangrijkste persona worden de user stories uitgewerkt
  • In de eerste designsprint wordt een oplossing uitgewerkt waarin de user stories worden ingevuld middels een interactie design
  • Op basis van de uitgewerkte functionaliteit wordt de informatie behoefte bepaald
  • W3S Digital ontwikkeld een datamodel wat als centrale opslag voor de oplossing zal fungeren
  • Informatie behoefte wordt geanalyseerd en gemapt op de beschikbare informatie in de backoffice applicaties
  • De koppelvlakken van de backoffice applicaties worden onderzocht en aan de eerste versie van de Broker Service gehangen
  • De Broker Service wordt geconfigureerd zodat de juiste informatie realtime voor de front-end beschikbaar is

De Broker Service zorgt ervoor dat wij in veel minder tijd een website/webapplicatie kunnen ontwikkelen die gegevens uitwisselt met de verschillende backofficesystemen. Uiteindelijk bespaart deze aanpak de klant tijd en geld. Een win-win situatie!

Wil je meer weten over de Broker Service? Neem dan contact op met Anouk.

Bel met Anouk Stuur haar een mail