8 juni 2017

Broker service: wat is het en hoe werkt het?

koppeling

Onze Broker Service geeft de klanten van W3S de mogelijkheid om hun bedrijfsprocessen te integreren met de website en andere systemen. De integratie wordt gedaan door middel van uitwisseling van gegevens tussen applicaties. In zowel XML als andere formaten.

De Broker Service ondersteunt diverse standaard formaten en er zijn tal van adapters beschikbaar voor het faciliteren van verbindingen met diverse platformen.

Broker Service

De Broker Service in ontstaan uit de kennis en ervaring die wij de afgelopen twintig jaar hebben opgebouwd met het koppelen van backoffice systemen om websites te voeden. De service zorgt ervoor dat koppelingen individueel met een eigen (voor het project ingerichte) database syncen, terwijl de database los daarvan in contact staat met de website en het CMS:

Deze manier van werken zorgt ervoor dat wij niet iedere keer opnieuw het wiel uit hoeven te vinden en snel en secuur functionaliteit kunnen opleveren.

Reeds beschikbare koppelvlakken zijn bijvoorbeeld SAP, Exact en Microsoft Dynamics. Maar wij kunnen ook met alle andere koppelvlakken praten. De meest gekoppelde backoffice applicaties zijn boekhoud-, CRM-en ERP-systemen. Kijk hier voor meer informatie over koppelingen.

Hoe werkt het?

Stel je voor jij werkt voor een organisatie die een nieuwe website wil laten bouwen. De nieuwe website heeft gegevens nodig uit bijvoorbeeld Exact, Microsoft Dynamics en SAP. Al deze backoffice systemen moeten gegevens gaan uitwisselen met de nieuwe website. De ontwikkeling van een dergelijk traject wordt natuurlijk SCRUM aangepakt.

Hierbij ga je te werk volgens het volgende stappenplan:

  • Doelgroepen analyse: persona‚Äôs worden opgesteld
  • Van de belangrijkste persona worden de Userstories uitgewerkt
  • In de eerste design sprint wordt een oplossing uitgewerkt waarin de user stories worden ingevuld middels een interactie design
  • Op basis van de uitgewerkte functionaliteit wordt de informatie behoefte bepaald
  • W3S ontwikkeld een datamodel wat als centrale opslag voor de oplossing zal fungeren
  • Informatie behoefte wordt geanalyseerd en gemapt op de beschikbare informatie in de backoffice applicaties
  • De koppelvlakken van de backoffice applicaties worden onderzocht en aan de eerste versie van de Broker Service gehangen
  • De Broker Service wordt geconfigureerd zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip voor de applicaties en website beschikbaar is

De Broker Service zorgt ervoor dat wij in veel minder tijd een website/webapplicatie kunnen ontwikkelen die gegevens uitwisselt met de verschillende backofficesystemen. Uiteindelijk bespaart deze aanpak de klant tijd en geld. Een win-win situatie!

Wil je meer weten over de Broker Service? Neem dan contact op met Rene de Leur.

Geschreven door: Rene de Leur
Cookies?

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld.