Is Agile werken ook voor jou?

Scrum, Kanban, Waterfall, Lean… Het zijn allemaal van die termen… Wat moet je er mee? Wij gebruiken Scrum en dat vinden we onwijs tof. We leggen je graag uit waarom.

 

Onze aanpak

Bij W3S Digital pakken we zoveel mogelijk opdrachten volgens het Scrum framework aan. Daardoor blijven we flexibel en stimuleren we de creativiteit binnen onze multidisciplinaire teams. Daarnaast is het ook nog eens heel leuk werken. Sommige ontwikkeltrajecten zijn meer geschikt om Scrum te doen dan anderen.

 

De Stacey Matrix

Om te bepalen of een Scrum werkwijze van toegevoegde waarde is binnen een traject bekijken we de opdracht meestal aan de hand van de Stacey Matrix.

Dit model helpt je om te bepalen of de Agile methodologie ook voor jouw organisatie of traject interessant kan zijn. Het schema werd ontwikkeld door de in Johannesburg geboren Ralph Douglas Stacey om managers te assisteren bij besluitvorming en in de selectie van hun leiderschapsstijl. De matrix leent zich echter ook prima voor het maken van een nieuw online platform ;-)

Het model stelt dat de relatie tussen zekerheid en onderlinge overeenstemming bepaalt hoe ingewikkeld een traject in elkaar steekt. Hoe minder zekerheden er in het verloop van het traject zijn; hoe meer mensen er nodig zijn. Dit zorgt voor minder overeenstemming; wat de situatie weer complexer maakt.

 

De Stacey Matrix Agile uitgelegd

In het Stacey Model wordt die complexiteit in een viertal verschillende typen samengevat:

 • Simple: Just do it
 • Complicated (sociaal en inhoudelijk): Planmatig 
 • Complex: Empirisch
 • Chaos: Adhoc


Afhankelijk van het niveau van complexiteit zijn er verschillende aanvliegroutes voor een online traject. Zo is het motto bij Simple: ‘just do it’ en bij Chaos: ‘Best of Luck’.

 

Stacey Matrix in de praktijk

Als je het vertaalt naar trajecten en processen kan je de volgende vergelijkingen aanhouden:

 1. Simple: Lopende band werk – het verloop en de uitkomst zijn 100% zeker.

 2. Complicated: Bouwproject – de zekerheden zijn groter dan de onzekerheden. Zo kan je bij het bouwen van een nieuwe woonwijk per ongeluk onverwachts een Tweede Wereldoorlog bom opgraven, maar de meeste zaken zijn van tevoren goed te voorspellen. En dat geldt ook voor de uitkomst.

 3. Complex: Software traject – de onzekerheden zijn groter dan de zekerheden. Het is erg moeilijk om te voorspellen hoe een traject zal verlopen en wat de exacte uitkomst is na een bepaalde tijdsperiode. Redenen hiervoor zijn de dynamiek in de organisatie en veranderende externe factoren. Die zijn natuurlijk moeilijk van tevoren in te schatten. Tegelijkertijd heb je wel een duidelijke stip op de horizon waar je naartoe wilt werken.

 4. Chaos: Start-ups, innovatie – Er zijn geen zekerheden. Je duikt in een gat en het is onmogelijk om te voorspellen waar het naartoe zal gaan. Je neemt het zoals het komt.

 

Het zal je niet verbazen dat bij lopende band werk een Scrum proces misschien een beetje overdreven is. Alles ligt toch al vast. Datzelfde geldt bij voor een Chaos traject. Bij Scrum trajecten of ‘sprints’ heb je immers wel een stip op de horizon waar je naartoe werkt.

Bij Complicated trajecten kunnen onderdelen van het Scrum framework zeker van pas komen. Zo helpt het bij ons vaak om de creativiteit te vergroten en de onderlinge communicatie en samenwerking te bevorderen. Wij kiezen bij dit soort uitdagingen dan ook vaak voor Scrum of een tussenvorm.

De plek waar Scrum echt thuis hoort is in de complexe, ofwel empirische omgeving. De Van Dale definieert empirisch als ‘volgens de leer dat ervaring de enige bron van kennis is’.

 

Scrum en haar voordelen

In Scrum trajecten gaat men er dus per definitie vanuit dat het eindpunt van een traject onzeker is door veranderende behoeften van de interne organisatie en de markt gedurende de looptijd van het traject.

Vanuit die mindset wordt dus ook niet alles van tevoren tot in detail uitgewerkt en gepland, maar benadert men het traject als kleine bouwstenen. Er wordt steeds een kleine opleveringen gedaan met een werkend product. Een paar voordelen:

 • Steeds een klein (oplever)succesje vieren
 • Gemakkelijk tussentijds bijsturen
 • Altijd overzicht in de status van het project
 • Vaak en veel onderling contact
 • Er wordt vanaf de start van het traject constant waarde gecreëerd
 • Risico's voor de opdrachtgever zijn veel kleiner
 • De opdrachtgever kan zelf bepalen wanneer het traject voldoende waarde creëert en daarmee de ontwikkeling stopzetten 

 

Dat is totaal anders dan bij complicated trajecten, waarbij men het eindresultaat weet en tot in detail kan (of in ieder geval wil) bepalen welke resources nodig zijn en hoe lang activiteiten duren. Dat heeft als nadeel dat pas bij de afronding van het traject kan worden getoetst in hoeverre er toegevoegde waarde is gecreëerd. Het risico is dus gedurende de hele ontwikkelperiode ontzettend hoog voor de opdrachtgever.

 

Waarvoor ga jij?

Nu is de vraag natuurlijk: ga je een ontwikkeltraject, bijvoorbeeld voor een nieuwe website, planmatig of empirisch aanvliegen. En waarom? Hoe kom je erachter?


Neem hiervoor de volgende zaken in overweging:

 • Hoe lang verwacht ik dat het ontwikkeltraject zal duren? Hoe langer het traject; hoe groter de kans op veranderende interne en externe factoren waar je wellicht op wilt inspelen.

 • Hoeveel verschillende online experts verwacht je nodig te hebben om te komen tot een goed eindproduct? Hoe meer disciplines er nodig zijn hoe beter het scrum framework tot zijn recht komt bij het beheersbaar houden van de activiteiten.

 • Is creativiteit belangrijk bij de ontwikkeling van het traject? Scrum heeft best een aantal vaste contactmoment die een uitgelezen kans zijn om de creativiteit binnen een ontwikkeltraject te vergroten.

 • Geloof je dat slimme mensen binnen een complexe omgeving tot een beter eindresultaat komen als ze ruimte krijgen tot ontwikkeling en zelfsturing? Zo ja, kies dan voor scrum ;-)

 • Ben je je ervan bewust dat het eindproduct wellicht niet 100% hetzelfde zal zijn als wat je van te voren had bedacht? Doordat tijdens het traject kan worden bijgestuurd, is er een mogelijkheid tot inspelen op veranderingen, maar dat heeft natuurlijk ook invloed op het eindproduct.

Hulp nodig? 

We hopen je hiermee een beetje inzicht te hebben gegeven in Agile werken. Wil je meer weten? Bel mij dan gerust op of stuur een mailtje. We denken graag met je mee!

Bel met Anouk Stuur haar een mail