6 maart 2018

Terugblik eerste W3S Lab Day

nieuws
digital development
umbraco

Innoveren en het onderzoeken van nieuwe technieken zijn altijd belangrijke pijlers voor W3S geweest. Om daar in het komend jaar weer extra nadruk op te leggen zijn we gestart met de zogenaamde Lab Day. Onze developers hebben zich tijdens deze dag bezig gehouden met zogenaamde 'side-projects'; projecten waar in de dagelijkse gang van zaken niet altijd ruimte voor is, maar wel in het belang van W3S zijn. In dit artikel blikken we kort terug op deze succesvolle dag.

Bij de start van de W3S Lab Day zijn we begonnen met een zogenaamde kick-off, een startmoment van de dag. Vooraf hadden een aantal developers al wat ideeën op papier staan en tijdens onze wekelijkse developers meeting gepresenteerd. Zodoende konden we al snel starten door de ideeën nog even kort door te nemen en vervolgens in teams van 2 á 3 developers aan de slag te gaan.

We doen dat volgens de pair-programming methode, programmeren in groepjes van twee á drie developers. Dat heeft als voordeel dat programmeurs elkaars werk snel kunnen controleren en verbeteren (de controlerende taak) en dat terwijl de code geschreven wordt, anderen alvast na kunnen denken over de volgende te nemen stappen (de vooruitdenkende taak).

Hieronder volgt in het kort waar de teams zoal aan gewerkt hebben:

Martijn, Guido & Tom - CI/DI, VueJS webcomponent libraries
CI/DI staat voor continuous integration en continuous delivery. Het is vrij vertaald een proces waarin wijzigingen aan de code constant kunnen worden gepresenteerd aan de Product Owner ter validatie en controle. Voor W3S is het zeer belangrijk om al in een vroeg stadium de Product Owner te betrekken bij het opgeleverde werk zodat wij later niet voor verassingen komen te staan.

Martijn, Guido en Tom hebben gewerkt aan een verbeterde GUI (graphical user interface of gebruikersomgeving) voor onze huidige CI/DI tools door
deze in een VueJS framework te verwerken. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van de webcomponent libraries. Dit is een set van web componenten (tekstvelden, datum invoer velden, dropdowns etc.) die gemakkelijk ingezet kunnen worden om in een korte tijd een mooi user interface te maken.

Lab day Guido en Tom

Andre & Sjoerd - Yeoman, Webpack
Yeoman en Webpack zijn tools die front-end development enorm vergemakkelijken. Zo kan Yeoman worden ingezet snel een project, met alle
benodigde code, te kunnen opzetten zodat daar zo weinig mogelijk tijd aan verloren gaat. Webpack is een zogenaamde module bundler. Dat houdt in dat het de developers helpt in het bundelen van projectcode. Dit heeft niet alleen veel voordelen voor developers maar ook voor onder andere
de laadtijd van de website.

Lab day Andre en Sjoerd

Donald & Robin - Front-end & back-end validatie i.c.m. met VueJs voorkant
Tijdens de ontwikkeling van formulieren is het altijd belangrijk om na te denken over validatie. Dit werkt op twee fronten. Zo helpt het de eindgebruiker ofwel de websitebezoeker om het formulier op de juiste manier in te vullen door zo nodig hints of foutmeldingen te geven. Dit noemen we front-end validatie. Daarnaast helpt dit onder andere om malafide input, spam en ongeautoriseerde toegang tot de website tegen te gaan. Donald en Robin hebben onderzocht hoe wij front-end en back-end validatie i.c.m. met het VueJs framework zo goed mogelijk kunnen neerzetten.

Pawel & Niels - Umbraco live translations
Sinds een aantal jaar gebruiken naar grote tevredenheid het Umbraco CMS. Umbraco heeft alle voorzieningen out-of-the-box om meertaligheid te kunnen aanbieden binnen een website. Deze worden echter beheerd binnen het CMS waardoor het soms lastig blijkt om wijzigingen direct op de desbetreffende pagina te bekijken. Pawel en Niels zijn verder gegaan met een binnen W3S ontwikkelde plug-in die het mogelijk maakt om vertalingen van teksten toe te passen door middel van front-end editing. Zodoende kunnen teksten gemakkelijker vertaald worden en zijn de wijzigingen direct zichtbaar te controle.

Presentatie Martijn

Onder het genot van pizza’s en een biertje hebben de teams hun concepten en experimenten aan elkaar gepresenteerd. Al met al een leerzame dag waarin we veel nieuwe kennis hebben opgedaan. Wil je aanwezig zijn bij de volgende W3S Lab Day? Bekijk onze vacatures!

Geschreven door: Tom Schimmel
Cookies?

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld.