Een platform voor de moderne huisarts

  • Ledenorganisaties
  • Koppelingen
  • Digitale Strategie
  • Maatwerk Software

Landelijke Huisartsenvereniging

afbeeldingen worden geladen...

In opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben we een Single Sign-on ontwikkeld. 

  • - Eenvoudig inloggen
  • - Koppeling met AFAS Profit CRM
  • - Koppeling met Dynamics CRM

Eenvoudig inloggen

Uit de feedback van de leden van de LHV en NHG kwam naar voren dat er veel inloggegevens bijgehouden moesten worden om in te loggen op de verschillende (deel)applicaties. Het opzoeken van gegevens of aanvragen van wachtwoord herstel zorgde vaak voor vertraging in het werkproces van de huisartsen.

 

Om dit overzichtelijker en efficiënter te maken hebben we de single sign-on (SSO) ontwikkeld. Hiermee hebben leden van de LHV en NHG met één keer inloggen toegang tot meerdere applicaties. Ook beschikken zij nu over één gebruikersnaam en één wachtwoord wat onthouden moet worden.

 

Op basis van rechten en rollen, die door de koppeling met de CRM systemen worden verkregen, kan er worden bepaald tot welke applicaties iemand toegang heeft. Applicaties zoals HAweb (HuisArtsenweb), mijn.lhv.nl, lhv.nl, nhg.org, diverse leer- en kennisomgevingen zijn enkel toegankelijk indien men over de juiste rechten en rollen beschikt. Hierdoor wordt nu ook de autorisatie op een centrale plek beheerd.

Meerdere koppelingen

Om de huisartsen meer controle te geven over account gegevens is er een account portaal ingericht. In dit portaal kunnen huisartsen eenvoudig authenticatie gegevens aangepassen, maar ook nieuwe rechten of rollen aangevragen op basis van lidmaatschapsnummer.

 

De single sign-on (SSO) wordt regelmatig uitgebreid met koppelingen naar bestaande en nieuwe applicaties van de LHV en/of NHG.

Bekijk ook andere cases