30 juli 2015

Gebruik A/B splittesten om je e-mail marketing nog effectiever te maken

marketing

Hoe kun je het conversieratio en het openratio van je mailing verbeteren? Misschien verzorg je al lange tijd de e-mailings van het bedrijf. Het verzenden van de nieuwsbrief is een terugkerend proces. Het conversieratio en het openratio kun je beïnvloeden door gebruik te maken van de verschillende tools binnen e-mailmarketing, namelijk splittesten en dynamische e-mailings. In deze blog wordt splittesten behandeld. Wat is het en wat kun je ermee?

Splittesten is een bekend fenomeen. Toch past lang niet iedere marketeer het splittesten toe. Waarom is het toch belangrijk om hier tijd voor vrij te maken?

A/B splittest, wat is dat?

Splittesten is testen van verschillende alternatieven naast elkaar. Je kunt het toepassen binnen webshops, websites en e-mailmarketing. In de situatie dat er een A/B splittest wordt uitgevoerd binnen e-mailmarketing, wordt er van één bericht twee varianten gemaakt. Een deel van je doelgroep ontvangt variant A van het bericht en een gelijk deel ontvangt variant B. Je stelt een periode in waarin de test wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld een tijdspad zijn van 5 uur. In het tijdspad wordt bijgehouden welke variant het beste scoort. Nadat de test is afgerond, ontvangen de overige contacten uit de doelgroep het bericht welke het beste uit de test is gekomen.

Waarom een A/B splittest?

De bekende stelregel is: meten is weten. Door een splittest uit te voeren, leer je je doelgroep kennen. Hoe meer je over het gedrag van je doelgroep weet, hoe beter de mailing op je doelgroep afgestemd kan worden. Wanneer je al jaren op dezelfde manier naar de doelgroep mailt kan het zomaar zo zijn dat je door een kleine aanpassing in de mailing grote winst behaald. Ook al zijn de resultaten van een mailing niet slecht, op iedere mailing valt wel een verbeterslag te maken. Door het uitvoeren van splittesten ontdek je waar de verbeterslag te maken is.

Het is belangrijk om vooraf eerst een hypothese op te stellen van wat je wilt bereiken met splittesten, voor je de splittest ook daadwerkelijk uitvoert.

Wat kan ik zoal testen?

Er zijn verschillende onderdelen waar je de A/B splittest op kunt toepassen. De test kun je uitvoeren op zowel het design als de content van je bericht.

  • Verzendtijdstip – Test het bericht op verschillende momenten en weet op welk tijdstip je doelgroep actief is. Dit kun je vervolgens toepassen voor al je volgende e-mailings.
  • Onderwerp regel – Door het aanpassen van je onderwerp regel test je welke regel de lezer het meest uitdaagt om je bericht te openen.
  • Naam afzender – De naam van de afzender kun je vanuit de organisatie versturen of vanuit een persoon binnen de organisatie. Een herkenbare naam voor de ontvanger wekt bijvoorbeeld vertrouwen, wat effect heeft op de open ratio.
  • Lay-out – Welke afbeelding spreekt de ontvangers het meeste aan en nodigt het meeste uit om verder te klikken? Deze test heeft een positief effect op het conversie-ratio.
  • Call-to-action – De call-to-action in een e-mailing is heel belangrijk voor de conversies. Door hiermee te spelen weet je of een button of een hyperlink beter converteert. Daarnaast kun je het kleurgebruik en de tekst in de CTA testen.

Het is verstanding om per e-mailing één onderdeel te testen. Nadat de test is uitgevoerd is alleen in die situatie duidelijk welke wijziging wel of niet het gewenste effect heeft gehad. Welke e-mailing beter converteert is afhankelijk van je doelgroep en het type e-mailing wat je verzend.

Laten we twee voorbeelden bekijken van verschillende splittesten.

In deze splittest meet je of de lengte van de tekst invloed heeft op de conversies op de 'reserveren' button.

In deze splittest meet je of een button in de header beter converteert. 

Controleer je splittest

Het lijkt een open deur, maar toch is het heel belangrijk: controleer een splittest dubbel voordat je hem verstuurd. Een splittest kan flink bewerkelijk zijn en een foutje sluipt er snel in.

Voorbeeld

Een online webshop voor kleding voert de volgende splittest uit, waarbij ze bestaande klanten informeert over de volgende actie:
Shop binnen 24 uur je favoriete kleding bij elkaar en ontvang 10% korting met de volgende actiecode! [actiecode]

De webshop stelt een tijdspad in van 24 uur. De test wordt netjes doorgevoerd en na 24 uur wordt de beste e-mailvariant met de aanbieding naar de overige contacten in de doelgroep verzonden. De aanbieding duurt echter maar 24 uur en is dus al verlopen.

Hoeveel zegt een test?

A/B splittesten geeft niet altijd garantie voor een beter resultaat. De betrouwbaarheid van de test is afhankelijk van:

  • de grootte van je testgroep
  • het verschil in conversie tussen de A- en B-variant van je bericht.
Wanneer het verschil te klein is, kan het zomaar gebeuren dat de verzending naar de rest van de groep niet de resultaten geeft zoals je had verwacht. De test was in dat geval gebaseerd op toeval en het resultaat herhaalt zich niet.

Kopzorgen om het juiste mailingprogramma

Er zijn veel soorten mailingprogramma’s die je kunt gebruiken. Een aantal mailingtools geven de mogelijkheid om een A/B splittest uit te voeren. Last van keuzestress? W3S gebruikt het mailingprogramma MailPlus om effectieve mailingcampagnes te ontwikkelen. MailPlus, MailChimp en Campaign Monitor zijn bekende e-mailingprogramma´s. Benieuwd naar de verschillen? We hebben ze voor je op een rijtje gezet in het volgende artikel.

Geschreven door: Marloes Pelser
Cookies?

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld.