Tips die je helpen bij het invullen van je briefing

Naar aanleiding van de populariteit van de briefing template zijn we op zoek gegaan naar een vervolg op dit verhaal. De template helpt al met het vormgeven en indelen van de briefing, maar niet met het invullen ervan. Vandaar dat we ons nu richten op het invullen van de briefing. De tips hebben we opgesteld op basis van de problemen waar wij en onze klanten tegenaan lopen tijdens het opstellen van de briefing.

Zorg dat jouw website briefing écht compleet is

Download de Briefing Template Checklist

 

Doelstellingen en strategie op plaats één!

Het eerste wat je moet doen, nog voordat je start met het schrijven van een briefing, is het op papier zetten van de doelstelling en strategie. Wat is het doel van de nieuwe website? Welke richting wil je op met de look en feel van de website?

Een brainstormsessie helpt goed bij het bepalen van de doelstellingen en strategie, zo staan alle gezichten dezelfde kant op en is het voor iedereen duidelijk waar je naartoe wilt. Denk goed na over de huidige situatie en de gewenste situatie.

Focus op waar je heen wilt, niet waar je nu bent

Richt je op de gewenste situatie, die je bepaalt op basis van de doelstellingen en strategie. Natuurlijk moet je wel de oude situatie (website) meenemen in het hele verhaal, maar de primaire focus ligt op de gewenste situatie.

Verwerk je tone-of-voice

Weet welke toon je wilt gebruiken in de content en laat dit naar voren komen in de briefing. Gebruik je bijvoorbeeld een informele en laagdrempelige toon, dan moet je dit ook laten weten in de briefing. Het heeft namelijk directe gevolgen voor bijvoorbeeld het design en de inrichting van de nieuwe website.

Budget

Probeer zo snel mogelijk het budget te bepalen voor het project. Internet- en webbureau’s hebben hierdoor een veel beter beeld bij de scope van het project. Het accuraat bepalen van het budget in een vroeg stadium van het project zal voor meer vertrouwen en tevredenheid zorgen, omdat het overeenkomt met de geïnitieerde verwachtingen.

Gebruikers

Beschrijf duidelijk wie de uiteindelijke gebruikers zijn van de website. Denk hierbij niet alleen aan bezoekers, maar ook degene die de website moeten vullen. Een gebruiksvriendelijk CMS is enorm belangrijk, vooral als het personeel dat het gaat gebruiken niet bekend is met content management systemen.

Meten en benchmarks

Is je website een succes? Veel organisaties kunnen eigenlijk niet direct aantonen waarom een website wel/niet succesvol is. Beschrijf daarom in de briefing welke benchmarks je wilt gaan gebruiken om dit te meten.

Deze benchmarks komen overeen met de doelstellingen van de briefing. Het kan uiteenlopen van een stijging in het aantal leads, bezoekers, verkopen of contactmomenten. Communiceer intern welke speerpunten het belangrijkst zijn voor jullie organisatie en zet dit op papier.

Een kijkje in de toekomst

Vergeet niet het toekomstperspectief van de organisatie op langere termijn te beschrijven. Het kan zijn dat er eventuele andere deelprojecten in het verschiet liggen waar de geschikte partij rekening mee moet houden.

Wij helpen graag met het ontwikkelen van jullie nieuwe website(s) of nieuw online platform. Je kan mij altijd een belletje geven of een mailtje sturen!

Bel met Anouk Stuur haar een mail