digital development koppeling digital design

Digitale Stad Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt aan een innovatief data platform; een digitale werkelijkheid van de stad. Vanuit onze expertise op gebied van koppelingen en innoverende projecten is W3S Digital betrokken in een adviserende rol.

  • Een nieuwe digitale stad
  • Revolutionair platform
  • API-strategie
  • Koppeling van data

Op weg naar een digitale stad

Er is een verschuiving gaande in het paradigma van de stad Rotterdam. Nu nog bestaat deze uit een fysieke werkelijkheid en een sociale werkelijkheid. Samen vormen zij de “traditionele” stad zoals we die nu kennen. Maar als het aan Roland van der Heijden van de Gemeente Rotterdam ligt, wordt dit gecomplementeerd met een digitale werkelijkheid. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de eerste stap in het proces. Een “digital twin” van de stad wat letterlijk een digitale kopie van Rotterdam is. Dit wordt een verbindend platform tussen de bestaande fysieke werkelijkheid en de nieuwe digitale werkelijkheid. In de toekomst, wanneer de driehoek compleet is, zal de digitale stad als basis fungeren voor nieuwe vormen van dienstverlening en producten. Denk bijvoorbeeld aan serviceconcepten en efficiënt stadsmanagement. De mogelijkheden zijn eindeloos.

In de toekomst

Wanneer de digital twin van Rotterdam af is, start de bouw van het fundament van de digitale stad. Deze wordt gebouwd met data vanuit overheidsorganisaties en commerciële partijen. Op dit fundament kunnen applicaties en oplossingen gebouwd worden zover als de verbeelding reikt. Zo kunnen inwoners van Rotterdam in de toekomst bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvragen via hun eigen digitale woning. Of bezoekers van de stad kunnen achterhalen waar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats is. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de data van verschillende partijen die samen het fundament gaan vormen van de digitale stad.

Realisatie

De realisatie van dit project brengt natuurlijk wat technische uitdagingen met zich mee. Complexe vraagstukken komen al snel bovendrijven. Hoe wordt alle data gekoppeld om het fundament van het platform te bouwen? En hoe kan er maatschappelijk en zakelijk draagvlak voor het project gecreëerd worden? W3S Digital is gevraagd om hierover mee te denken. Als specialist in koppelingen van databases en API-strategieën gaat ons digitale hart natuurlijk sneller kloppen van dit soort uitdagingen! 

API Strategieën

Bij W3S Digital barsten we van de ervaring met API-strategieën en database koppelingen. We staan niet voor niets bekend als de “Koppelkoning”. Heb je ook een project waar je onze expertise bij kunt gebruiken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Jouw project direct starten?

Neem contact met ons op:
info@w3s.nl | 010 2700333

Start jouw project