15 september 2016

Werknemers zijn de sleutel tot succes bij de digitale transformatie

digitale transformatie

Zoals je ongetwijfeld weet is digitale transformatie een terugkerend onderwerp voor veel organisaties. Daarom willen we onze kennis over dit onderwerp graag met je delen. Een aantal weken geleden hebben wij een artikel geschreven over de rol van de klant. In dit artikel wil ik het graag met je hebben over de rol van de werknemers bij dit proces.

‘De grootste klant van je organisatie zijn de werknemers’ is tegenwoordig een veel gebruikt gezegde. Het adagium dat gelukkige en loyale werknemers die voor je willen werken zorgen voor betere resultaten, blijkt ook uit onderzoek: organisaties met een bovengemiddeld werknemers engagement genieten 80% meer klantbehoud. Dus: hoe meer betrokken de werknemers zijn, hoe tevredener de klant.

Maar, hoe veranker je dit proces bij je werknemers?

Inspelen op digitale ontwikkelingen

Onderzoek en eigen ervaring moeten uitwijzen welke digitale ontwikkelingen je kunt implementeren in je organisatie. Klantonderzoek is hierbij het belangrijkste. Ontdek welke digitale middelen je klanten op dit moment gebruiken en op welke manier je deze het beste kunt gebruiken.

Na het identificeren van de geschikte digitale middelen voor je organisatie moet er een transitieplan gemaakt worden. Wat is er precies nodig qua personeel om de plannen te verwezenlijken? Beschrijf de kwaliteiten die de werknemers moeten bezitten.

Het juiste personeel

Uit een onderzoek van SAP blijkt dat 17.3% van de organisaties denkt dat zij de skills in huis hebben die nodig zijn om digitale transformatie uit te voeren. Ons advies, ga bij je eigen organisatie te rade of je die kwaliteiten zelf in huis hebt.

Leeftijd speelt in veel gevallen een grote rol bij de (digitale) kennis van de werknemers. Jonge mensen zijn sterker in het adapteren van digitale middelen dan ouderen. De digitale transformatie verloopt vaak eenvoudiger bij bedrijven waar de leeftijd lager ligt.

Let op: de transformatie is zo groot als de welwillendheid van de werknemers zelf. De digitale transformatie van een organisatie met veel oudere werknemers die open staan voor verandering, gaat makkelijker dan een organisatie met veel eigenwijze jongeren. De welwillendheid tot verandering moet altijd bovenaan staan.

Cultuurshift bij werknemers

De digitale transformatie binnen een organisatie betekent voor werknemers dat ze moeten inspelen op de veranderende wensen en behoeften van de klant met behulp van de nieuwste (digitale) middelen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een app of het aannemen van een data scientists voor je eigen organisatie.

De manier waarop er gewerkt wordt zal helemaal veranderen en hiermee verandert de gehele bedrijfscultuur. Het is een proces waarvoor tijd nodig is. Grotere bedrijven hebben vaak meer tijd nodig dan kleinere, omdat deze minder flexibel zijn.

Kennis bieden

De transitie binnen de organisatie brengt vele uitdagingen met zich mee. Werknemers krijgen andere taken, waar ze misschien weinig tot geen ervaring mee hebben. De digitale transformatie betekent natuurlijk niet dat je al je personeel moet vervangen. Wel moet de organisatie mee helpen door het aanbieden van kennis en trainingen.

Het personeel helpen met de transformatie is de kerntaak van de organisatie. Laat marketing automation experts komen om lessen te geven, als dit valt binnen de transformatie van je bedrijf. Geef werknemers de ruimte voor zelfstudie en de vrijheid om met elkaar te sparren over nieuwe onderwerpen, daag elkaar uit!

De organisatie wordt een kenniscentrum met de werknemers als drager van alle kennis, dit heeft natuurlijk wel tijd nodig. In deze situatie is de welwillendheid van de werknemer wederom belangrijk, dus zorg ervoor dat iedereen achter de transformatie staat!

Rol van het management

Managers zijn degene die die de strategische visie vertalen in dagelijkse activiteiten. Betrokken managers zijn de hoeksteen in de digitale transformatie en hebben veel invloed op de uitwerking. Zodra managers niet achter de beslissing staan, stopt de digitale transformatie bijna direct.

Het is belangrijk dat alle managers op één lijn zitten en ze een duidelijk plan voor ogen hebben. Zij moeten het personeel inlichten en het proces initiëren. De managers worden het aanspreekpunt voor de werknemers met vragen en opmerkingen over de transformatie.

Werknemersbetrokkenheid en klanttevredenheid

Het doel van de digitale transformatie is om de betrokkenheid van het personeel te vergroten door ze meer aandacht en vrijheid te geven, hierdoor zal automatisch de klanttevredenheid toenemen.

De transformatie zorgt voor een herverdeling van de hiërarchie en rollen binnen de organisatie, weet dat dit de betrokkenheid van de werknemers moet verhogen, grijp dus in als dit niet het geval is. Per slot van rekening is het uiteindelijke einddoel een tevreden klant en zoals je weet is de werknemer de belangrijkste klant!

We hopen dat je met dit artikel het belang van de betrokkenheid van werknemers nog beter kunt inzien, het lijkt veel werk maar wij kunnen je verzekeren dat met de juiste mindset succes gegarandeerd is.

Wil je meer informatie over dit soort artikelen ontvangen? Stuur ons een mailtje of schrijf je in voor het ontvangen van onze nieuwsbrief!

Geschreven door: Wouter
Cookies?

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld.