19 maart 2015

Inleiding tot Scrum: Wat is Scrum?

scrum

Scrum: een hippe term bij het bouwen van websites.  Veel grotere organisaties, waaronder internetbureaus, werken volgens de Scrum methodologie. Maar wat maakt Scrum nou eigenlijk zo anders? Geef ons 3 minuutjes. Dan leggen we het je uit!

Wat is Scrum?

Scrum is een flexibele manier om een software product tot stand te brengen. Scrum valt onder de Agile-ontwikkelingsmethoden. De methodologie is ontstaan in de software wereld, maar wordt ook steeds vaker ontdekt als ideale projectaanpak binnen andere vakgebieden, zoals bij mediabureaus die campagnes ontwikkelen.

De term SCRUM komt uit de rugbysport. Je werkt in een team met verschillende disciplines. Daarmee werk je gedurende een korte periode, bijvoorbeeld één of twee weken, intensief aan het project. Dat noemen we een Sprint. De opdrachtgever is onderdeel van het team. Daardoor is er regelmatig communicatie en kan tijdens het project goed worden bijgestuurd.


Scrum in beeld

Scrum versus andere ontwikkelingsmethoden

Bij de start van een project gaan we er meestal vanuit dat we van A naar B willen. De huidige situatie A is bekend en de nieuwe situatie B is in kaart gebracht en in theorie uitgewerkt. Het projectmanagement is gericht op het zo efficiënt mogelijk indelen van het proces om van naar A naar B te komen. Hoe beter dit onder controle is, des te prettiger het project verloopt en hoe beter de verwachtingen van de opdrachtgever kunnen worden gemanaged.

In theorie fantastisch, maar in de praktijk werkt het vaak toch net iets anders bij het ontwikkelen van online producten, zoals websites. Waarom? De opdrachtgever kan meestal pas een goed beeld schetsen van een website, bij de eerste visuele prototypes. Daardoor veranderen de behoeften.

Daarnaast zijn we onderdeel van een snel veranderende technologisch en innovatief vakgebied. Nieuwe mogelijkheden en kansen zijn aan de orde van de dag en daarmee ook de behoeften. We moeten dus flexibel zijn; ook tijdens een lopend project. Dat is exact de gedachte waar Scrum op is gebaseerd.

"In plaats van het vooraf definiëren en vastleggen van het eindproduct richten we ons op het proces. Daarbij bekijken we eerst welke functionaliteiten de hoogste prioriteit hebben voor de opdrachtgever. Dat zijn dan ook de eerste onderdelen die worden ontwikkeld.", aldus Ed, Lead developer bij W3S Digital.

Hoe werkt Scrum in de praktijk?

De functionaliteiten worden ontwikkeld in een klein team, waarin alle betrokken disciplines vertegenwoordigd zijn. Ook de opdrachtgever is onderdeel van dat team in de rol van Product Owner. Daardoor is er regelmatig communicatie. Soms zelfs iedere dag. Een voordeel, want het is steeds mogelijk om bij te sturen. De opdrachtgever heeft veel meer controle over het proces en het eindresultaat.

De voordelen van Scrum

In de bovenstaande alinea’s hebben we al even ingezoomd op de voordelen. Hier nog even de belangrijkste voordelen van Scrum voor jou als opdrachtgever op een rijtje:

    • Veel meer controle over het proces en de werkzaamheden;
    • Meer transparantie en invloed tijdens het project;
    • Snel resultaat;
    • Volledig bij kunnen sturen tijdens het project;
    • Flexibiliteit inzet van team.

Agile Scrum en W3S Digital

W3S Digital gebruikt Scrum als ontwikkelingsmethode om vooral de grotere projecten zo effectief mogelijk te ontwikkelen.

“De afgelopen jaren merkte we dat opdrachtgevers vaak een beetje aan het idee moesten wennen om een project op een Scrum manier aan te pakken. Inmiddels verandert dat snel en komen de meeste van onze klanten zelf met de vraag of we op een Agile Scrum manier aan de slag kunnen gaan”, aldus Ed.

Benieuwd naar de Scrum mogelijkheden bij jouw nieuwe website?

Schuif bij ons aan!

Geschreven door: Ed van Koppen