2 juli 2015

Inleiding tot Scrum: Sprinten naar het einddoel

scrum

Wanneer je een eind gaat sprinten, dan heb je altijd een doel voor ogen. Je wilt met een voldaan gevoel de finish of eindstreep behalen! Dit geldt eveneens binnen een Scrum-traject. In een reeks van blogartikelen behandelen we de Scrum methodologie, waar veel grote organisaties mee werken. In eerdere blog artikelen vertelden we wat Scrum is en wat de voordelen ervan zijn en de rollen binnen een Scrum-traject. In dit blog belicht ik een ander onderdeel van deze methode: de Sprints.

Hoe ziet een Scrum-traject er ook alweer uit? In onderstaande afbeelding is de workflow uitgewerkt.

Het Scrum-traject is opgeknipt in kortlopende ‘sprints’ (fases) met strakke deadlines en duidelijke doelen. Je werkt in een korte periode, vaak één of twee weken, intensief aan het project.

De kick-off

Binnen het Scrum-traject bestaan vijf zogenaamde ‘events’ die in elke sprint terugkomen. In deze blog worden vier van de volgende events één voor één behandeld:

    1. Sprint planning
    2. Development
    3. Daily Scrum
    4. Review
    5. Retrospective

De start van een nieuwe sprint moet altijd voorbereid worden en is een doorlopend proces. Iedere volgende sprint wordt voorbereid tijdens de huidige sprint. De ‘User Stories’ uit de product backlog worden bijgewerkt of aangevuld en er worden story points gehangen aan de functionaliteiten met de hoogste prioriteit. Story points zijn punten (bijvoorbeeld 1, 3, 5, 50, 100, 200) die je toekend aan de verschillende te ontwikkelen functionaliteiten. De punten drukken de grootte van de functionaliteit uit ten opzichte van de andere functionaliteiten. Wanneer het ontwikkelen van de functionaliteit bijvoorbeeld weinig tijd vergt, worden er weinig punten aan toegekend. De product backlog wordt continue bijgewerkt; het is een levend document.

1. Sprintplanning

De voorbereidingen van elke sprint worden geïnitieerd door de Scrum master.De voorbereidingen beslaan het bijwerken van de user stories die zijn samengesteld door de product-owner, de sprint planning voorbereiden en de facilitaire zaken regelen, zoals het reserveren van een vergaderruimte.

De kick-off van een nieuwe sprint start je middels een ‘sprint planning’. Hierin wordt samen met de opdrachtgever (de product-owner) de sprint backlog gevuld met user stories uit de opgestelde product backlog. De sprint backlog is een voorspelling; het team verwacht de user stories te voltooien in de sprint. Ervaring baart kunst in dit proces, aangezien je na een aantal sprints steeds beter kunt inschatten of het haalbaar is om de functionaliteiten te realiseren binnen een sprintweek.

Welke functionaliteit past nog binnen de sprint, en welke functionaliteit kan niet meer ontwikkeld worden? Wellicht haal je de eerste keer te veel hooi op je vork en houd je daar rekening mee in je volgende sprintplanning. Om niet te veel tijd te verspelen raad ik aan de planning van de nieuwe sprint te beperken tot een uur. Hoe meer tijd je besteed aan de sprintplanningen, hoe minder tijd je namelijk over hebt voor de daadwerkelijke sprint.

2. Dagelijkse stand-up

Dagelijks wordt er tijdens de bouw van een functionaliteit een zogenaamde ‘Daily Scrum’ gehouden. Dit is een stand-up waarin gezamenlijk met het Scrum team de lopende sprint wordt besproken. Vragen als ‘Hoe ver ben je? Waar loop je tegenaan? Moet er nog iets met de klant worden gecommuniceerd?’ worden besproken. Eventuele problemen die een succesvolle sprint oplevering in de weg staan worden op tafel gelegd. Het is belangrijk dat tijdens de stand-up vooral de procesmatige zaken worden besproken. Wanneer er problemen zijn, is het beter hier tijdens de stand-up niet diep op in te gaan, maar dit 1-op-1 te bespreken met het betreffende teamlid.

Het maakt niet uit op welk moment van de dag de dagelijkse stand-up plaatsvindt. Ik adviseer echter om de dag te starten met een stand-up, aangezien er aan het eind van de dag een werkend onderdeel opgeleverd dient te worden. Om de snelheid erin te houden, plan je dagelijks een kwartier voor de stand-up in.

Scrum stand-up W3S
Dagelijkse stand-up bij W3S Digital

3. Sprint review

Aan het eind van elke sprint, vindt er zowel intern als extern een review plaats. Tijdens deze review wordt er een demo gegeven van de voltooide functionaliteiten die tijdens de sprint gebouwd zijn. Eerst met het team zelf, vervolgens in aanwezigheid van de product-owner. Eventuele wijzigingen worden in de product backlog verwerkt en meegenomen in een volgende sprint. Ook voor deze meeting kun je het beste één uur reserveren.

4.     Retrospective

Tot slot wordt er met het team, eventueel in aanwezigheid van de product-owner, een retrospective gehouden. De retrospective is een terugblik op de sprint. Wat ging er goed tijdens de sprint, en wat kan er beter? Ook hier is de Scrum master de initiatiefnemer. De verbeterpunten worden meegenomen in een volgende sprintweek. 
Tip: laat deze sessie niet langer duren dan drie kwartier.

Scrum, een oplossing voor jou?

Nieuwsgierig of Scrum voor jouw organisatie dé oplossing is bij de ontwikkeling van je nieuwe website? Heb je nog vragen over Scrum? 
Stuur ons een e-mail of bel 010 - 27 00 333.

Geschreven door: Tim Nieuwpoort