9 maart 2018

Het wekelijkse developersoverleg

digital development

Al sinds geruime tijd organiseren we bij W3S Digital wekelijks een developersoverleg. Zo'n overleg is voor ons belangrijk om, na een week vol programmeerwerk, een resumé te krijgen van het geleverde werk zodat opgedane kennis binnen W3S Digital goed verspreid wordt.

In dit artikel zetten we uiteen hoe we tot de uiteindelijke opzet zijn gekomen en geven we een aantal tips om in jouw organisatie te kunnen starten met een developersoverleg.

Een stukje historie

Het ontwikkelen van grote online platformen is complex en daarbij wordt veel nieuwe kennis vergaard en worden veel nieuwe ervaringen opgedaan. Het is natuurlijk altijd goed om deze te delen met andere projectteams, omdat ze daar wellicht ook direct inzetbaar zijn. Dit kan het ontwikkelproces aanzienlijk versnellen. Het is echter niet prettig om steeds onderbrekingen te hebben voor het delen van kennis tijdens de ontwikkeling van een applicatie. Daarnaast zijn er ook technieken, handigheidjes en tips die misschien niet zozeer direct inzetbaar zijn maar die wel van waarde kunnen zijn in toekomstige projecten. Daarom wil je ze verzamelen en op één moment in de week met alle collega's delen.

Met deze conclusies zijn we een aantal jaar geleden met elkaar het developers-overleg gestart. Eén ochtend in de week zijn alle developers aanwezig om ervaringen, technieken, tips, artikelen etc. met elkaar te delen. Op die manier hoeft kennisdeling niet telkens een onderbreking van de workflow te betekenen, maar is er een vast moment waarop alles met elkaar gedeeld kan worden. Ook items die misschien niet direct relevant zijn maar wel interessant zijn voor toekomstige projecten.

De huidige opzet

In de praktijk ligt dit vaste moment bij W3S Digital altijd op de vrijdagochtend. We hebben gekozen voor een moment aan het einde van de week omdat ieders bevindingen en opgedane kennis dan nog vers in het geheugen liggen. Gaat hier een weekend overheen dan bleek dat het overleg langzaam op gang kwam en er minder interactie tussen de collega's was.

Om daarnaast het toevoegen van items te vergemakkelijken is het developers meetup board bedacht. Dit board, wat niets anders is dan een A1 vel, is ingedeeld in een 7-tal domeinen. Daarop kan iedereen, dus ook niet developers, post-its plakken met aandachtspunten. We doen dit om het toevoegen van items aan de agenda toegankelijk te houden maar ook om de onderwerpen voor iedereen inzichtelijk te maken. Zo ontstaat er mogelijk inspiratie voor nieuwe items.

De domeinen die we bij W3S Digital hanteren zijn als volgt:

1. Kwaliteitsverbetering

2. Tooling & basisproject

3. Snelheid & Performance

4. Development Tips & Tricks

5. User Experience

6. Best Practices

7. Security

Het idee voor een dergelijk developers board is geleend vanuit de SCRUM methodiek waarin de swim lanes zijn vervangen door de rubrieken 'vragen', 'demo' en 'delen'. Logischerwijs wordt een item in de kolom gelegd van het toepasselijke domein. Zo is het ook per week inzichtelijk op welk domein het zwaartepunt lag en waar dus mogelijk werk aan de winkel is.

Door alle aangeleverde punten te bespreken wordt de kennis direct verdeeld over de teams en komen we tot nieuwe inzichten en verbeteringen om de kwaliteit van onze producten verder te verhogen.

Tips voor jouw organisatie

Wil je ook starten met een developers overleg denk dan aan het volgende:

  1. Laat het overleg aan het einde van de week plaatsvinden bijvoorbeeld op vrijdag. De nieuwe kennis zit dan nog goed in het geheugen van de ontwikkelaars en het is een mooi moment om de week samen te vatten.
  2. Kies een vast tijdstip bij voorkeur in de ochtend. Door het startmoment in de ochtend te leggen wordt de dagelijkse gang van zaken niet plots onderbroken en blijft er nog genoeg ontwikkeltijd over.
  3. Maak het toevoegen van aandachtspunten gemakkelijk, ook voor niet developers die graag eens een overleg willen bijwonen. Bij W3S Digital zijn we vrijwel direct overgestapt van een online lijst (via mail) naar een offline manier met het developers meetup board.
  4. Formuleer actiepunten naar aanleiding van hetgeen voorbij gekomen is en zet ze direct op de agenda voor de volgende keer. Zo wordt er ook daadwerkelijk actie ondernomen.
Geschreven door: Tom Schimmel