15 april 2013

De marathon 2.0

event

Mijn M.Point ochtendploeg vrienden zullen stuk voor stuk bevestigen dat ik wat sporten betreft vooral uitblink in het eraf lopen van kantjes. Ik kan dit alleen maar bevestigen. Desondanks heb ik altijd met het idee rondgelopen 1 keer in mijn leven de marathon te lopen.

Omdat een marathon alleen te lopen is na een goed trainingsschema en op karakter, sta ik al voor aanvang met 1-0 achter. Ik zal deze achterstand goed moeten maken door deze te compenseren met een goed trainingsschema.

Daar zit gelijk het 2e probleem. Ik kan niet goed omgaan met regels en schema's, en al helemaal niet als ik deze niet zelf heb opgesteld: 2-0 achter...

Velen zullen me ontmoedigen en adviseren af te zien van mijn voornemen de marathon te lopen. Ik ben echter eigenwijs, optimistisch en vastbesloten om de 2-0 achterstand om te buigen tot een 3-2 overwinning op 13 april 2014.

Omdat ik weet dat de poging alleen kansrijk is door veel te trainen, heb ik draagvlak nodig om de benodigde trainingsuren te kunnen maken. Mijn vrouw en kinderen zitten hier, met de toch al schaarse kostbare gezinstijd, niet op te wachten. Ik heb daarom W3S gevraagd als sponsor op te treden in tijd en materialen, in ruil voor een blog om publiciteit te geven aan mijn onderneming.

Nu die beer is geschoten, staat er nog een 2e op de weg: Hoe overkom ik mijn weerstand tegen het trainingsschema? Om deze beer te schieten heb ik een stok achter de deur nodig. Na het polsen van Martijn en Rutger, heb ik Rutger bereid gevonden mee te doen.

Door deze blog te posten op onze social media kanalen, is het goede nieuws ook direct bekend bij het thuisfront. Behalve in het geval van de vrouw van Rutger

Wordt vervolgd...

Geschreven door: Bjorn Hartgerink